USLUGE STROJNE OBRADE MATERIJALA

Izrezivanje i graviranje materijala na CNC glodalici | dimenzije stroja: Š: 1,450mm / D: 1,500mm* (* dužina je relativna ovisno o namjeni rezanog materijala)

Izrezivanje i graviranje materijala na CNC laseru

Laser 1 - dimenzije stroja: Š: 1,000mm / D: 1,500mm; izrezujemo plexy do 10mm debljine

Laser 2 - dimenzija stroja: Š: 450mm / D: 600mm; namijena - graviranje

Izrezivanje raznih vrsta folija na cutteru

Printanje naljepnica u boji + laminacija

 

USLUGE ZAVARIVANJA

Usluga zavarivanja metala (željezo, aluminij, inox...)

 

MONTAŽA REKLAMNIH NATPISA

Usluga montiranja reklamnih natpisa (visinski radovi dizalicom)